2000px-deluge-logo-svg

 

احتمالا تا به حال برایتان این اتفاق افتاده که در اینترنت دنبال یک فایل گشته اید اما نتوانسته اید آن را پیدا کنید و ما نمی خواهیم این اتفاق برای پیدا کردن قبیله گیک ها پیش بیاد! پس در این مواقع باید به سراغ تورنت رفت! چرا که معمولا هر فایلی (حتی فایل هایی که از سرورهای ما پاک شده اند) را می توانید به صورت تورنت دانلود کنید! در این مطلب می بینیم که چرا قبیله گیک ها بر روی تورنت نیز منتشر شده است!(بیشتر بخوانید.)