ابتدا به ساکن باید با آقای بابز، مدیر بخش مجله قبیله گیک ها تماس حاصل فرمائید. اطلاعات تماس به شرح زیر است :

Telegram: @BoBzBoBz

پس از هماهنگی با مدیر مجله، دسترسی های لازم در وبسایت برای شما ایجاد خواهد شد.

استانداردهای لازم جهت نوشتن مقاله:

– مقالات شما باید حتما تا قبل از بیستم در وبسایت قرار بگیرد. مقالاتی که بعد از این تاریخ در وبسایت قرار بگیرند بررسی نشده و حذف می گردند.
– مقالات شما باید از نظر املایی بدون غلط و از نظر نگارشی در سطح قابل قبولی باشد.
– تحت هیچ شرایطی، قبیله گیک ها مقالات کپی شده را منتشر نخواهد کرد.
– قبیله گیک ها، مقالات ترجمه شده را منتشر نخواهد کرد.
– مقاله شما حتما تا قبل از بیستم هر ماه طبق تمپلیت استاندارد های قبیله تحویل سردبیر داده شود (دانلود تمپلیت / استانداردها).