روز دوره مدرس
شنبه ساخت یک Dialler کیا حامدی
یکشنبه Netwok+ محمد مهدی خلعتبری
دوشنبه Python حسین شفیعیان
سه شنبه Django آرون
چهارشنبه MikroTik علیرضا اللهیاری پور
جمعه PHP امین سامانی