سابقه فعالیت

۲۳ ماه

اولین رسانه

گیکی در ایران

پیشرو در

تولید محتوای علمی
  • دنیای سایبری - اینترنت - قبیله گیک ها
  • info@geekstribemedia.com

سابقه فعالیت

۲۳ ماه

اولین رسانه

گیکی در ایران

پیشرو در

تولید محتوای علمی

فروشگاه

Top