سابقه فعالیت

۲۷ ماه

اولین رسانه

گیکی در ایران

پیشرو در

تولید محتوای علمی

سابقه فعالیت

۲۷ ماه

اولین رسانه

گیکی در ایران

پیشرو در

تولید محتوای علمی

درباره ما

قبیله گیک‌ها یک رسانه آنلاین فارسی زبان کاملا مستقل است. این قبیله ﺩﺭ ﻭاﻗﻊ ﮔﺮﻭﻫﻲ اﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺁﻧﻼﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮاﻛﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺳﺎﻛﻦ اﻳﺮاﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎﻝ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
هدف قبیله گیک‌ها انتشار تجربیات گیک‌ها توسط گیک‌ها و برای گیک‌ها می‌باشد.

ﺩﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ محیطی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺑﺮاﻱ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻴﻚ ﻫﺎ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ و ﻫﺴﺖ.

مخاطب قبیله گیک‌ها افراد عادی جامعه نیستند بلکه کسانی مخاطب آن می‌باشند که خود به نوعی یک گیک محسوب می‌شوند.

از نظر ما گیک به کسانی گفته می‌شود که در یک یا چند موضوع متفاوت در زمینه تکنولوژی های مدرن تخصص داشته باشد.

این تخصص الزاما نباید از محیط‌های آکادمیک سرچشمه گرفته باشد بلکه مهم آن است که مانند یک گیک رفتار کند، عاشق تخصص خود باشد، اوقات فراغت خود را وقف آن کند و هر روز برای فراگیری بیشتر کوشش کند.

در قبیله گیک‌ها ما مطالبی را منتشر می‌کنیم که حاصل دسترنج و تجربه نویسندگانمان در زمینه مختلف می‌باشند. با اینکه طبیعتا نویسندگان مطالب برای بدست آوردن این اطلاعات و تجربیات باید به مطالعه منابع گوناگون بپردازند اما در پایان نتیجه تحقیقات آنها چکیده ای از درک آنها در مورد موضوع می‌باشد.

ﺩﺭ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻧﻆﺮاﺕ میتوانند ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ باشند اﻣﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺷﺪ ﻗﺒﻴﻠﻪ شوند. اﻳن ﻳﻌﻨﻲ X و Y میتوانند ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺯ ﻧﻆﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻔﻜﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ باشند اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﺷﻮﺩ. X میتواند ﺩﺭ مطالبش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ Y وارد کند اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎﺩاﺕ اﺯ ﺳﺮ ﻧﻔﺮﺕ و ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ شخصیت ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﻭاﻗﻌﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎﺩ کند و ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﺩ نباشد و هدفش کمک به دوست هم قبیله خود باشد.

اگر همچین شاخصه‌ای را در خودتان سراغ دارید و با مرامنامه قبیله گیک‌ها موافق هستید باید بگوئیم که به جمع قبیله ما خوش امدید، قبیله ای که ما به آن قبیله گیک‌ها می‌گوئیم.

photo_2016-10-22_20-37-42
photo_2016-10-22_20-38-09

هم قبیله ها


بابز
شیرین ابراهیمی
علیرضا اللهیاری پور
محمد مهدی خلعتبری
کیا حامدی
حسین شفیعیان
امیررضا نجفی
انانیموس
سالار
سیروس فتح اللهی
مجتبی
بردیا پارسی
Aron Mosalli
سیاوش مرادی
سینا
پریسا گل عنبری
محمدرضا عسگری
افتخارسادات توسلی
هژیر
جعفر آخوندعلی
محمد رستمی
امین سامانی
Top