سابقه فعالیت

۱۹ ماه

اولین رسانه

گیکی در ایران

پیشرو در

تولید محتوای علمی
  • دنیای سایبری - اینترنت - قبیله گیک ها
  • info@geekstribemedia.com

سابقه فعالیت

۱۹ ماه

اولین رسانه

گیکی در ایران

پیشرو در

تولید محتوای علمی

درباره ما

قبیله گیک‌ها یک رسانه آنلاین فارسی زبان کاملا مستقل است. این قبیله ﺩﺭ ﻭاﻗﻊ ﮔﺮﻭﻫﻲ اﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺁﻧﻼﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮاﻛﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺳﺎﻛﻦ اﻳﺮاﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎﻝ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
هدف قبیله گیک‌ها انتشار تجربیات گیک‌ها توسط گیک‌ها و برای گیک‌ها می‌باشد.

ﺩﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ محیطی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺑﺮاﻱ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﮔﻴﻚ ﻫﺎ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ و ﻫﺴﺖ.

مخاطب قبیله گیک‌ها افراد عادی جامعه نیستند بلکه کسانی مخاطب آن می‌باشند که خود به نوعی یک گیک محسوب می‌شوند.

از نظر ما گیک به کسانی گفته می‌شود که در یک یا چند موضوع متفاوت در زمینه تکنولوژی های مدرن تخصص داشته باشد.

این تخصص الزاما نباید از محیط‌های آکادمیک سرچشمه گرفته باشد بلکه مهم آن است که مانند یک گیک رفتار کند، عاشق تخصص خود باشد، اوقات فراغت خود را وقف آن کند و هر روز برای فراگیری بیشتر کوشش کند.

در قبیله گیک‌ها ما مطالبی را منتشر می‌کنیم که حاصل دسترنج و تجربه نویسندگانمان در زمینه مختلف می‌باشند. با اینکه طبیعتا نویسندگان مطالب برای بدست آوردن این اطلاعات و تجربیات باید به مطالعه منابع گوناگون بپردازند اما در پایان نتیجه تحقیقات آنها چکیده ای از درک آنها در مورد موضوع می‌باشد.

ﺩﺭ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻧﻆﺮاﺕ میتوانند ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ باشند اﻣﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺷﺪ ﻗﺒﻴﻠﻪ شوند. اﻳن ﻳﻌﻨﻲ X و Y میتوانند ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺯ ﻧﻆﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻔﻜﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ باشند اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﺷﻮﺩ. X میتواند ﺩﺭ مطالبش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ Y وارد کند اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎﺩاﺕ اﺯ ﺳﺮ ﻧﻔﺮﺕ و ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ شخصیت ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﻭاﻗﻌﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎﺩ کند و ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﺩ نباشد و هدفش کمک به دوست هم قبیله خود باشد.

اگر همچین شاخصه‌ای را در خودتان سراغ دارید و با مرامنامه قبیله گیک‌ها موافق هستید باید بگوئیم که به جمع قبیله ما خوش امدید، قبیله ای که ما به آن قبیله گیک‌ها می‌گوئیم.

photo_2016-10-22_20-37-42
photo_2016-10-22_20-38-09

هم قبیله ها


بابز
رئیس قبیله
علیرضا اللهیاری پور
مدیر فنی قبیله
شیرین ابراهیمی
مدیر مالی قبیله
منصور ابراهیمی
 مدیر مجله قبیله
کیا حامدی
مدیر داخلی قبیله
حسین شفیعیان
مدیر فنی سایت
محمد مهدی خلعتبری
مدیر ویدیوکست
انانیموس
گرافیست
مهرداد دولت خواه
نویسنده
سیروس فتح اللهی
نویسنده
مجتبی
نویسنده
بردیا پارسی
نویسنده
علیرضا جهانی فر
نویسنده
سیاوش مرادی
نویسنده
فاطمه نجفی
نویسنده
پریسا گل عنبری
نویسنده
محمدرضا عسگری
نویسنده
افتخارسادات توسلی
نویسنده
مرضیه بهشتی
نویسنده
امیر فرمانی
نویسنده
امیررضا نجفی
نویسنده
سینا
نویسنده
محمد رستمی
نویسنده
امین سامانی
نویسنده
Top